Voorwaarden

  • In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Website Totaal Beheer slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Website Totaal Beheer voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
  • WTB levert zelf nooit software en is derhalve niet verantwoordelijk voor de werking van gebruikte software zoals CMS, templates en plugins.

 

Aan deze pagina wordt gewerkt

Hoe werkt beheer door WTB?

  • Op deze pagina ziet u de verschillende services die WTB biedt
  • Hier ziet u prijsvoorbeelden
  • U vult het offerteformulier in of neemt contact op
  • WTB analyseert gratis uw website en op basis van deze bevindingen ontvangt u een voorstel.
  • WTB gaat voor u aan de slag. U krijgt een 'plan van aanpak' opgestuurd, waarbij u zelf desgewenst kunt aangeven waar WTB de prioriteit moet leggen
  • U zult uw website zien ontwikkelen en merken dat de site een steeds belangrijker onderdeel van uw bedrijf wordt.